Wednesday, December 31, 2003

گفتگو با دکتر عکاشه، بی بی سی

دکتر عکاشه: متأسفانه ما عادت داريم هر وقت واقعه ای اتفاق افتاد، به شدت داغ و حساس می شويم و به فکر نجات جان خود می افتيم، اما وقتی مدت زمانی از آن گذشت باز آن را فراموش می کنيم. من بيش از بيست سال است که فرياد می زنم تهران در معرض خطر زلزله است. از چند سال پيش که پايگاه های زلزله نگاری دقيق در جنوب غرب تهران نصب شدند، ما پی برديم که خطر لرزه خيزی در تهران خيلی بالاست. ما با شبکه زلزله نگاری دقيقی که در تهران داريم، می توانيم هر روز زمين لرزه های متناوب را در مناطق گوناگون تهران ثبت کنيم. اگر يک زلزله شش ريشتری در تهران اتفاق بيفتد، که احتمال آن زياد است، به عقيده من پايتخت برای يکی دو سال تعطيل می شود، و اگر زلزله قوی تر باشد، برای هميشه! من بارها به سران کشور گفته ام که بهتر است تا غافلگير نشده ايم، پايتخت را جا به جا کنيم و از تهران به جای ديگری منتقل کنيم. آيا بايد حتما منتظر يک فاجعه بزرگ انسانی باشيم؟ بهتر نيست که از حالا فکر چاره باشيم. ايا بايد پس از تلف شدن دو تا سه ميليون نفر به فکر چاره بيفتيم؟ اگر زلزله بزرگی در تهران اتفاق بيفتد، عده بيشماری قربانی خواهد گرفت و زندگان هم آرزوی مردن خواهند کرد. به عقيده من زلزله يک امر طبيعی است که می توان خطر آن را کاهش داد. زلزله برای کشتار ما نيست، اين ما هستيم که با برنامه ريزی غلط، با ساختمان سازی نادرست، باعث مرگ و مير خود می شويم. دولت به عنوان نماينده و حامی مردم بايد زلزله شناسی را جدی بگيرد و در جهت کاهش خطرات آن گام های جدی بردارد.

Sunday, December 28, 2003

حساب شيرين عبادي براي کمک به زلزله زدگان: 8080، بانک صادرات، ميدان اسدآبادي، تهران

Saturday, December 27, 2003

انقلاب ما با حرف شروع. حرف و نه نوشته ای که برای فريب دادن هم به کار ميايد همانطور که برای روشنگری.
گفته ميشد از ستم شاه؛ دزدی؛ ويرانی و فقری که شاه در طول حکومتش برای اين ملت به ارمغان آورده بود. وعده داده ميشد برای بهشتی اسلامی در کره زمين.
بيست و پنج سال از انقلاب اسلامی گذشته است. متوسط عمر ساختمان در ايران سی سال است يعنی با يک حساب سرانگشتی بيش از هشتاد در صد ساختمانهايی که در اثر زلزله بم فرو ريخت، ساخته بعد از انقلاب بود. حتی اگر عنصر فقر را در عقب انداختن بازسازی ساختمانها اعمال کنيم باز هم مقصر اصلی مشخص است.
برای مردم چه کرديم. چه کردند. ساخت آمار دروغ در قالب حرف آسان است. سالهاست که اينکار را ميکنند تا آنجا که حتی آمار کشتگان را کمتر از واقعيت اعلام ميکنند. از چه وحشت دارند.
سنت حرف زدن ما عوض نشده است. زلزله طبس نشانه قهر خدا بود به خاطر اينکه مردم در حکومت جور ساکت نشسته بودند و هم اکنون تبديل شده است به آزمون الهی!
زلزله هفت ريشتری در ژاپن تنها دو زخمی به جا گذاشت.
معماران ساختمان ساز اين مملکت عده ای عمله و بقال و کارگر است که از دانش روز ساختمان سازی همانقدر ميدانند که من. مهندسان ساختمان ساز ما کجا هستند؟ چه کسی به اينان اجازه ساخت ساختمان را ميدهند؟
انقلاب ما با حرف شروع شد. زلزله بم با چهل هزار کشته و مجروح آمد و شرمساری برای دولتی ماند که دست گداييش به سراسر عالم دراز است و حتی آنقدر عرضه ندارد که آمار دقيق تلفات را بدهد.
چهل هزار کشته و زخمی مربوط به شهری است که فقط دويست هزار نفر جمعيت دارد. اين مقدار کشته و زخمی يعنی از هر پنج نفر يک نفر.
حرف زدن راحت است درست مثل همين نوشته، درست مثل مقاله ای که نوشته بودم و البته قرار نيست اثری داشته باشد.
زلزله تهران بالاخره خواهد آمد حالا گيريم با تاخير ده پانزده ساله. زلزله تهران باعث فاجعه ای خواهد شد که در تاريخ بشريت بی سابقه خواهد شد.
تمام امکانات اين سرزمين ثروتمند برای يک شهر دويست هزار نفر کافی نيست؟ آقايان اينقدر نميفهمند که در کمک رسانی به مجروحان ثانيه حکم ساعت را دارد. منتظر دستگاه زنده ياب و يا سگهای تربيت شده برای نجات زنده بگوران هستند.
پرورش سگ با عقايد اسلامی آقايان جور در نميايد.
مردم احساساتی شده اند صف مردمی برای پرداخت کمکهای نقدی در بانکها تشکيل شده است. در حال حاضر کمکهای جنسی اهميت بسيار زيادی دارد. پتو، کنسرو، چادر و آب بطری.
برای کمکهای نقدی کمی صبر کنيد. به زودی اشخاص خوش نامی که اعتماد مردمی برای رساندن کمک به افراد واقعا نيازمند را در پشت خود دارند اعلام آمادگی ميکنند.

Wednesday, December 24, 2003

کتابدار عزيز،

من مدير سايت بانی تک هستم، با توجه به اين که شما لطف فرموديد و در وبلاگتان به قسمت کتابخانه بانی تک لينک داده ايد و پيرو آن بحث هايی در اين مورد به وجود آمده است من تصميم گرفتم چند نکته را ذکر کنم ، اول کاملا قبول دارم که "انتخاب کتاب ها در قسمت تازه های کتاب نشان دهندهء اين است که کسی که اين انتخاب را انجام می دهد کاملا از حوزهء کتاب به دور است" برای اين که اين کار در حال حاضر کاملا به صورت مکانيکی و بدون هيچ گونه اعمال نظر با استفاده از "کتاب هفته" توسط يکی از کارمندان صورت می گيرد و من اميدوارم با يافتن کسی که اهل اين کار باشد اين بخش را از اين حال بيرون بياورم.هر چند در عدم ذکر اين نکته که اين عناوين چگونه انتخاب می شوند قصور از ما بوده است.در حال حاضر سايت ما تلاش دارد در مورد هر موضوع يک پوشش حداقلی بدهد تا زمانی که بتوانيم آن بخش را صورت کامل پوشش بدهيم. و نکتهء مهم اين است که هر بخش کاملا از بخش های ديگر مجزاست مثلا همان طور که می دانيد مديريت بخش کتابخانه با "رويا" است.

اما نکتهء اصلی که می خواستم بگويم در مورد توهم توطئه ای است که در ما خانه کرده است، نمی دانم شايد از آن جا که بسيار کم اتفاق می افتد که کسی کاری را که سودی همگانی دارد بدون چشمداشت مالی يا ... انجام دهد يا با توجه با سوابق تاريخی يا ... اين گونه برداشت ها اتفاق می افتد (هر چند اعتراف می کنم با توجه به همان کمبود روحيه همکاری که شما نيز به آن اشاره کرده بوديد انتظار کمک فراوان نداشتم اما اصلا انتظار زير سوال رفتن کل حرکت را هم نداشتم) به هر حال متاسفانه يا خوشبختانه با روزنامه کيهان همکاری نداريم گروهی دانشجو هستيم که تصميم گرفتيم اين کار را انجام بدهيم ، اميدواريم ديگران نيز ما را ياری کنند ....

باز هم ممنون از کمک شما
اعظم حيدری
مدير سايت بانی تک

Sunday, December 21, 2003

يه سری به اين سايت بزنين.
رويای عزيز کارهای اين سايت را انجام ميدهد. قرار است يک کتابخانه ديجيتالی به زبان فارسی باشد.
بانی تک شرکتی است که در ايران فعاليت ميکند و از اين لحاظ ممکن است برای انتخاب کتاب دچار نوعی خود سانسوری شود. اهداف اصلی اين شرکت تجاری است.
کار تاسيس کتابخانه ديجيتال کار يک نفره نيست. مطمئنا کار گروهی اثری عظيم خواهد داشت.
اگر مايل هستيد، به هر شکلی که از دستتان بر ميايد ( خصوصا در صورتی که دسترسی به متن کامپيوتری اثری داريد) به رويا برای پر بارتر شدن سايت کمک کنيد. تايپ يک اثر در صورتی که کار بين چند نفر تقسيم شود چندان زمان زيآدی را طلب نميکند. تايپ حتی يک صفحه هم کمک بزرگی است. تصور کنيد متن کتاب بوف کور که هم اکنون در دسترس شماست فقط صد صفحه حجم دارد. همکاری صد نفر که آشنا به تايپ باشد برای تايپ يک صفحه از اين کتاب يعنی صرف مدتی کمتر از چند دقيقه.
اما اگر دسترسی به برنامه ای داريد که متن اسکن شده را به تکست تبديل بکند کمکتان خيلی اصولی خواهد بود. مشابه اين برنامه برای متون انگليسی در بازار موجود است اما گويا برای تهيه برنامه ای که متون فارسی را تبديل کند بايد هزينه زيادی بپردازيم.
دوستان فعال در دنيای وبلاگ مطمئنا به دنيای کتاب و مطالعه وابسته هستند. کمک شما به هر شکل ( حتی در حد معرفی سايت در وبلاگتان و فراخوان برای کمک ديگر دوستان) اثرش را خواهد گذاشت.

Wednesday, December 17, 2003

هی نگوييم ارتش عراق پوشالی بود.
نگوييم به جز دو سه نفر (‌از جمله دو پسر صدام که به طرز ابلهانه ای خود را به کشتن دادن) هيچ يک از افسران ارتش عراق در جنگ با آمريکا کشته نشدند.
نگوييم تقريبا تمام سران اصلی رژيم عراق که آمريکا برای دستگيريشان جايزه تعيين کرده بود با پای خود به دام افتادند و هيچ يک حتی جرات خودکشی نداشتند.
نگوييم صدام که داستانهای زيادی از شجاعت و ترسش نقل ميشده خود يکی از بزدلترين ها بود که خواری نمايان شدن در برابر دادگاه و دوربينهای جهانی را با گردن کج به خودکشی ترجيع داد.
نگوييم به جز يکی از افسران ارتش اين رژيم که گفته ميشود بسياری از بمب گذاريها و ترورها با هماهنگی وی انجام ميگيرد ديگر آدم شجاعی در ارتش عراق وجود نداشت.
تمام اين حرفها را دليلی بر پوشالی بودن اين ارتش ندانیم
ناسلامتی هشت سال با اين ارتش جنگيديم.
دوسالگی

Monday, December 15, 2003

دو هفته بعد از جشن شکرگزاری که جرج بوش شجاعانه! در عراق حاضر شد و برای سربازان بوقلمون سرو کرد، صدام دستگير شد. بهترين زمان برای دستگيری صدام الان بود گفته ماه پيش پاول که به طور ضمنی گفته بود که رد او پيدا شده است را به ياد آوريد. لابد محاکمه صدام چند ماه ديگر مقارن با انتخابات رياست جمهوری بوش خواهد بود و انتخاب بوش برای دوره بعد تضمين شد.
من زياد اهل تئوری توطئه نيستم اما شکست ال گور به آن وضع مشکوک در برابر بوش، حمله ابلهانه يازده سپتامبر، حمله به عراق، پيروزی احتمالی بوش در انتخابات بعدی، مذاکرات صلح اسراييل و نقشه راه ..... هر کس را دايي جان ناپلئون ميکند*

Wednesday, December 10, 2003

درخواست ايران برای عضويت در اتحاديه اعراب انعکاس زيادی در بين مردم داشت. بخشی از اين انعکاس را در اينترنت شاهد بوديم بعضی را در روزنامه شرق. تنها روزنامه ای که ميخوانم.
واکنش دکتر پيروز مجتهد زاده به شدت عصبی و تند بود و ديروز هم مقاله ای از بابک سياوشی در شرق به اين موضوع پرداخته بود.
البته بهانه وزارت خارجه برای عضويت در اتحاديه عرب به قدری ابلهانه و کودکانه است که اصلا ذکر دلايل رد آن بی مورد است. اما عدم عضويت ما در اتحاديه عرب تنها نگاه داشتن ظاهر کشوری بود که دو دهه است به شدت عربی شده است و دولتش به تمام سنتهای اصيل ايرانی بی اعتنايی ميکند. آقايان حتی نخواستند ظاهر را رعايت کنند. درخواست ذليلانه دولت ايران برای عضويت در اين اتحاديه است که باعث ميشود لحن صحبت وزير امور خارجه کويت اينگونه شود

Saturday, December 06, 2003

ايرج قادری از سی سال پيش تا حالا زياد عوض نشده. برای اثبات ادعا کافيه مصاحبه اخیر ايشان رو در دو شماره روزنامه شرق بخوانيد. ايرج قادری هنوز در مصاحبه هايش اعتماد به نفس عجيبی دارد. فيلم مزخرف ميسازد و با حرارت از آن دفاع ميکند. برای اثبات ادعايش به راحتی مثالهايی از فيلمهای شبه هنری مزخرف فعلی مياورد. اما با تمام اين ويژگی ها در مصاحبه اش نه جا نماز آب ميکشد و نه اثری از رياکاری اسلامی در گفتگويش ديده ميشود. اگر مصاحبه دهه پنجاه ايشان را يکبار ديگر بخوانيد ميبينيد ايشان چه شم بدی در شناخت فيلمهای زمانه خود داشته است تا جايی که فيلم دايی جان ناپلئون را سراسر مزخرف ميخواند.