Friday, March 26, 2004

نوروز برهمه ایرانیانی که فرهنگ باستانی را گرامی میدارند مبارک باد.

Saturday, March 13, 2004

درباره صد رمان خواندنی جهان-5

هنگامی که در انتظار گودو برای نخستين بار در سال ۱۹۵۳ در پاريس به صحنه آمد ساموئل بکت حدود پنجاه سالگی
رسيده و عملا ناشناخته بود. نزديک به ربع قرن بود که کتاب چاپ ميکرد اما در کارنامه اش چند کتاب بيشتر نداشت.
کتاب مورفی از اين نويسنده زمانی که به فرانسه ترجمه شد در طی چهار سال تنها ۹۵ نسخه آن به فروش رسيد.
در طی سالهای ۵۱ تا ۵۳ کتابهای مولوی مالون ميميرد نام ناپذير و در انتظار گودو منتشر شد. زمانی که شانزده سال بعد از اولين اجرای در انتظار گودو جايزه نوبل به اين نويسنده اعطا شد بر خلاف اکثر موارد ديگر اين بار هيچ کس به انتخاب او اعتراض نکرد. اثار او به غايت دشوار هستند و اين دشواری با هر اثر جديد افزايش ميابد. نمايش نفس که کمی قبل از اعطای جايزه نوبل به صحنه آمد فاقد بازيگر است و حدود ۳۵ ثانيه به طول ميکشد! آخرين رمان وی کمتريت در ۱۴ صفحه کوچک و با حروف درشت به چاپ رسيده است وصف شخصيتی ساکن است که بی حرکت در ميان ويرانه ها ايستاده است.
معروفترين اثر اين نويسنده در ايران در انتظار گودو است که به همراه ديگر نمايشنامه های نويسنده توسط آقای نجف دريابندری سالها قبل منتشر شده بود و وعده چاپ مجدد اين کتاب مدتهاست که داده شده است.
آلورز در کتابش در مورد بکت (نشر طرح نو) مينويسد :
به رغم مهارت و بی پيراگی فوق العاده مشهود در رمانهای بکت؛ تاثير نهايی اين رمانها عاملا و عامدا مرگ آور است. اين رمانها چنان سمباده و صيقل خورده اند که تقريبا به شبح ويرانی و تباهی بدل شده اند؛ و چنان به لحاظ فنی دشوار و به لحاظ طيف مضامين محدوداند که اگر به خاطر نمايشنامه های بکت نبود گمان ندارم به جز معدودی سرسپردگان و متخصصان کسی ديگر آنها را ميخواند- درست همانطور که اگر بمب اتم نبود؛ مردم عادی توجه و علاقه چندانی به تحقيقات هسته ای نشان نميدادند.
از سه گانه بکت تنها رمان مالون ميميرد سالها قبل به قلم محمود کيانوش به فارسی برگردانده شد مولوی و نام ناپذير هنوز به فارسی برگردانده نشده اند.

Sunday, March 07, 2004

آنتوني برجس در سال ۱۹۱۷ به دنيا آمد. در ابتدا به موسيقي پرداخت و به زودي عمده علاقه اش را به دنياي ادبيات معطوف کرد. وي در اين باره در کتاب زندگي نامه خود ميگويد:
با تجربه ناموفقي که از نوشتن «ليبرتو» براي اپرا داشتم، ديدم که نوشتن رمان ساده تر از تصنيف يک سمفوني است. در سمفوني، رشته هاي متعدد به هم مي پيوندد، تا در يک لحظه معين، يک statement ) ارائه تماتيک جمله يا تِم موسيقايي) را بيان کند. در رمان، کُل قضيه عبارت است از تکخواني monody . سهولت نوشتن ديالوگ در رمان سخت ناعادلانه بنظر مي رسد اين از نظر من هنر به حساب نمي آمد، کلک زدن به خواننده بود که انسان نتواند آکورد وکنترپوآن به او عرضه کند. مثل اين بود که انسان وانمود کند مي شود کنسرتو براي تنها يک فلوت، بدون همراهي ساز ديگر نوشت.

براي اين که خواننده بابت پولي که بابت کتاب مي دهد ضرر نکند، کلمات مشکل و واژه هاي ابداعي neologism به ميدان آوردم تا خواننده درگير ساخت syntax جمله گردد. در واقع، از هر نوع ابتکاري که حالت موسيقايي به نثر بدهد استفاده مي کردم.
مي ديدم که جويس هم در "عزاي فينگن ها" همين کار را کوشيد انجام دهد: انباشتن کلمات به صورت آکورد، عرضه چند داستان همزمان با هم، تا اثر کنترپوآن ايجاد شود... هر بخش کتاب "اوليسه" او داراي ظرفيت باروک در کنترپوآن است که مي کوشد موازي مدرن اديسه هومر را پيدا کند، سمبوليسم و سبک را تقويت کند و در همان حال، يک ارگ اصلي مي نوازد و رنگ (تمبر) هم وجود دارد، هرچند احتمالاً به آن اندازه رنگ که ممکن است انسان در نامه يک راهب دومينيکن پيدا کند.
(‌منبع)
سال ۱۹۵۹ پزشکان تشخيص دادند که غده مغزي دارد و بيش از يک سال زنده نخواهد ماند. برجس تا سال ۱۹۹۳ که مرد سالي يک کتاب نوشت. يکي از کتابهاي اين نويسنده سالها قبل به اسم نود و نه رمان برگزيده توسط آقاي صفدر تقي زاده ترجمه شده بود. برجس در اين کتاب نود و نه رمان از سال ۱۹۳۹ تا ۱۹۸۳ را به انتخاب خود نقد و بررسي کردکه حاصل کتابي بسيار خواندني شد.
معروفترين رمان اين نويسنده به اسم پرتغال کوکي دستمايه فيلمي به همين اسم و به کارگرداني استانلي کوبريک شد.
کتاب پرتغال کوکي به همت خانم پري رخ هاشمي به فارسي منتشر شده است.
ناشر: تمندر

Thursday, March 04, 2004

کتابی از فيليپه آلفو چاپ شده به اسم لوکاس کمدی شکلک ها.
ناشر:‌نشر شوقستان.
در مقدمه اين کتاب به قلم نويسنده ميخوانيم
اين رمان.... برای آسان کردن کار خواننده به شکل داستان های کوتاه نوشته شده است. به اين ترتيب ديگر خواننده مجبور نيست کتاب را از ابتدای آن آغاز کند و همه فصل ها را پشت سر هم بخواند تا به انتهای کتاب برسد. چون هر فصل اين کتاب خود داستانی کامل است؛ خواننده ميتواند کتاب را بردارد از انتها شروع به خواندن کند و در ابتدا به پايان برساند يا بسته به ميلش در ميان آغاز کند و در ميان به انتها برساند.
فيليپ آلفو در سال ۱۹۰۲ در اسپانيا متولد شد هنگام جنگ اول جهانی به امريکا مهاجرت کرد اولين رمانش لوکاس کمدی شکلک ها سال ۱۹۲۸ به زبان انگليسی نوشته شد هشت سال ناشری برای اين کتاب پيدا نکرد و سرانجام کتاب به سال ۱۹۳۶ منتشر شد. اما پنجاه سال طول کشيد به چاپ دوم برسد يعنی ۱۹۸۵ و اينبار اين رمان شهرت زيادی ميابد.
به خاطر شکست در انتشار رمان اول آلفو از نويسندگی دست ميکشد و به کارهای ديگر می پردازد دومين رمانش را سال ۱۹۴۸ مينويسد اما انتشار آن به سال ۱۹۹۰ و در سايه شهرت رمان لوکاس ميسر ميشود.
مترجم اين اثر آقای بهمن خسروی هستند.